ผนังอิฐ vs ผนัง Precast


              หลายคนตั้งคำถาม เกี่ยวกับผนังบ้านไว้มากมาย เนื่องจากปัจจุบันบ้านที่สร้างใหม่มักมีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น อิฐมอญแดง อิฐบล็อก อิฐมวลเบา และผนังคอมกรีตสำเร็จรูปหรือผนัง (Precast) เรามาดูข้อดีและข้อด้อยของผนังแต่ละประเภทกับ โดยเราจะแจกแจงตามตารางให้ง่ายต่อความเข้าใจ

 

 

ความสามารถในการ ก้นความร้อน

ความสามารถในการ เก็บเสียง ความสามารถในการ กันความชื้น                  ข้อดีอื่นๆ            ข้อด้อยอื่นๆ
1. ผนังอิฐ    มอญ         √         √       √√√ แข็งแรงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น

ก้อนเล็กเปลืองค่าแรงช่าง ก่อได้ช้าเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น

2. ผนังอิฐ    บล็อก        √√        √√        √√

หาซื้อง่ายก่อได้ไม่ยาก ขนาดก่อนไม่เล็ก

เกินไปใช้เวลาก่อไม่นาน

น้ำหนักมาก ทำให้โครงสร้างต้องรับน้ำหนัก
3. ผนังอิฐมวล  เบา      √√√       √√√         √ ขนาดก้อนใหญ่ ช่างสามารถก่อได้รวดเร็ว ต้องก่อโดยช่างที่ชำนาญ ต้องใช้ปูนก่ออิฐมวลเบาเท่านั้น
4. ผนัง    Precast         √          √      √√√

สร้างสามารถลดขั้นตอนการฉาบลงได้เพราะผนัง Precast ถูกสร้างจากโรงงาน ทำให้ผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่ต้องฉาบ

 หากติดตั้งไม่ดีจะเกิดรอยรั่วที่จุดเชื่อมต่อได้ง่าย ผนังมีหน้าที่รับน้ำหนักอาคาร จึงไม่  สามารถเจาะ หรือทุบผนังได้

 

ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าผนังที่สร้างจากวัสดุ แต่ละชนิด จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกวัสดุให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ผนังที่ต้องเจอความชื่นมากเช่นห้องน้ำควรก่อด้วยอิฐมอญ ส่วนห้องที่ต้องการความเงียบสงบ(ห้องนอน,ห้องทำงาน) ความก่อด้วยอิฐมวลเบา เป็นต้น