เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน

เกร็ดความรู้ เรื่องทาวน์เฮ้าส์ กับทาวน์โฮม


           ทุกท่านเคยสงสัยกันมั้ยครับว่า ทาวน์เฮ้าส์ กับทาวน์โฮม แตกต่างกันอย่างไร และทำไมจึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

คำนิยามของทาวน์เฮ้าส์กับทาวน์โฮม มีความคล้ายคลึงกัน คือบ้านพักอาศัยที่มีลักษณะเป็นแถวตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป

ใช้กำแพงหนึ่งหรือสองด้านร่วมกันกับบ้านข้างเคียง ก่อสร้างเรียงกัยเป็นแถวลักษณะของหน้าบ้านแต่ละหลังอาจจะ

เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้บ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบ

            ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) เป็นคำที่ถูกเรียกมาก่อน ทาวน์โฮม (Townhome) ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเริ่มมีการใช้คำว่า "ทาวน์โฮม"

ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ชาวตะวันตกมักใช้คำว่าทาวน์โฮม(Townhome)มากกว่าคำว่า "ทาวเฮ้าส์" (Townhouse)

เพราะคำว่า "home" ให้ความรู้สึกถึงความเป็นบ้านของครอบครัว ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากกว่า "house" ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มา

ของคำว่า ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ ที่ถูกเรียกมาจนปัจจุบัน